32.000 elever mobbes – 241 klager til Fylkesmannen

Kunnskapsdepartementet sier minst 32.000 skoleelever i Norge utsettes for mobbing. Men fylkesmennene, som skal sørge for at skolene gjør sitt for å hindre mobbing, har bare mottatt 241 klager i år.

skole.jpg
Politikk

– Sett opp mot alle barn som trenger hjelp er klagetallet altfor lavt. Halvparten av landets fylker har mottatt under ti klager. De store variasjonene tyder på at dette skyldes forskjell i hvor tilgjengelig og kjent klageordningen er, og ikke omfanget av mobbing, sier barneombud Anne Lindboe om tallene Dagsavisen har samlet inn fra landets 18 fylkesmenn. Det er sistnevnte som skal behandle klager på skolenes håndtering av mobbesaker.Siden 2010 har fylkesmennene mottatt 809 klager, noe som gir et snitt på drøyt sju saker per år i hvert fylke. Det er omtrent like mange som det nasjonale ombudet i Sverige mottok i første halvår i år.Barneombudet sier mange opplever at de ikke blir hørt i behandlingen av mobbesaker:– Vi har mange alvorlige saker som burde vært på fylkesmannens bord. Og vi har saker som har vært der, men likevel ikke er løst, sier Lindboe.Hun mener dagens klagebehandling er tungrodd og tar for lang tid. Hun etterlyser også sanksjonsmuligheter overfor skoler eller kommuner som ikke retter seg etter Fylkesmannens vurdering og anbefaling. (©NTB)

Nyheter
Politikk