42 prosent flere isbjørner på Svalbard siden 2004

Isbjørnene på Svalbard ser ut til å klare seg bra til tross for skiftende isforhold. – Antallet har økt, melder norske forskere.

Isbjørn. Foto: Scanpix
Politikk

Forskere fra Norsk Polarinstitutt gjennomførte tidligere i høst en beregning av isbjørn på Svalbard og i norske deler av Barentshavet. Det var den første tellingen av isbjørn siden 2004.– Vi fant at bestanden har økt. Den norske bestanden er nå beregnet til rundt 975 bjørner, mot 685 for elleve år siden, forteller isbjørnforsker og leder for prosjektet, Jon Aars ved Norsk Polarinstitutt.Han understreker at det er usikkerhet i begge tallene, men mener det er grunnlag for å si at det er en økning i bestanden. Han legger til at tilstanden til bjørnene er god,– De er i god form, sier Aars, som forklarer at årsaken er veldig bra isforhold det siste året.– Isen kom tidlig høsten 2014 og lå lenge. Det har stor betydning for isbjørnene, forteller han.Dårlige isforhold Isforholdene i Barentshavområdet har vært dårlig i de fleste årene siden 2000, og forskerne har derfor vært bekymret for isbjørnbestanden.– Det er positivt at isbjørnene ser ut til å ha klart seg bra, under forhold som over år har vært dårligere. Det er en god nyhet. Men det betyr ikke at faren er over. Dersom vi får flere år på rad med dårlige isforhold, kan det fort bli kritisk for bestanden, sier Aars.Forskerne ble likevel ikke overrasket over at isbjørnbestanden hadde steget.– Isbjørnene ble fredet på Svalbard i 1973 etter over hundre år med hard jakt. Man tror at bestanden sto i fare for å bli sterkt redusert dersom jakten ikke hadde blitt stoppet. Bestanden økte trolig forholdsvis raskt etter fredningen, men det har vært usikkert om denne økningen hadde stagnert igjen som følge av mange år med dårlige isforhold.(©NTB)

Nyheter
Næringsliv