Arbeiderpartiet vant i Gulating lagmannsrett

Tidligere sekretær Pål Ove Hopsdal i Stavanger Arbeiderparti får verken erstatning eller oppreisning for behandlingen Stavanger Ap ga ham for fire år siden.

Norges Lover - Foto: Scanpix
Politikk

Bakgrunnen for tvistesaken var at Arbeiderpartiets ordførerkandidat Cecilie Bjelland i november 2011 sendte et notat til bystyregruppen som inneholdt opplysninger om at den tidligere partisekretæren var skyld i økonomiske misligheter i partiet, skriver Stavanger Aftenblad.Under ankeforhandlingene understreket Hopsdals prosessfullmektig, advokat Bent Endresen, at det riktignok hadde vært økonomisk uorden og rot i partilaget.– Jeg distanserer meg fra ord som underslag og misligheter, ord som kan peke i retning av et strafferettslig ansvar. Vi er på ingen måte der, etter min mening, sa Endresen.Hopsdal fikk heller ikke medhold da tilsvarende sak var oppe i Stavanger tingrett i fjor høst.Advokat Endresen oppsummerte saken slik i lagmannsretten:– Vi har en arbeidsgiver som i en fratredelsesavtale inngår en gjensidig avtale om taushetsplikt. Et halvt år senere resirkuleres de taushetsbelagte opplysningene og brukes i en annen sammenheng.I dommen kommer Gulating lagmannsrett til det samme resultatet som tingretten. Lagmannsretten finner ikke at Bjelland brøt en avtalerettslig forpliktelse om taushetsplikt da hun sendte notatet til bystyregruppens medlemmer