Barneombud kan bli eksportartikkel

En rekke land tar kontakt med det norske barneombudet for å få hjelp til å opprette sine egne ombud. Anne Lindboe eksporterer gjerne ordningen hun leder.

Anne Lindboe - Foto: Scanpix
Politikk

– Jeg tror det å få på plass ordninger som ligner på den vi har, vil bety mye for disse landene, og også at de vil bety en forskjell for barna der, sier Lindboe til Dagsavisen.Utenriksdepartementet har gitt egne penger til et forprosjekt, og til en videreføring til neste år, slik at Barneombudet nå i større grad har mulighet til å bistå andre land.– Dette arbeidet går dermed ikke på bekostning av norske barn, påpeker Lindboe. Nylig var hun i Chile for å hjelpe myndigheten der med å få på plass et barneombud, slik Norge har hatt siden Målfrid Grude Flekkøy ble verdens første barneombud i 1981.– Presidenten selv har uttrykt ønske om dette og vist interesse for den norske modellen, forteller hun. Hun tror økonomiske fremgang og en voksende middelklasse har ført til økt oppmerksomhet på barns rettigheter, og større forståelse for betydningen barna vil ha for nasjonens framtid.Lindboe har vært på tre turer til Vietnam og hjelper også Tunisia med deres prosess. I tillegg har barneombudet også bistått Malawi, Nepal, Kasakhstan og Tadsjikistan. (©NTB)