Dømt for hyttetomtsvindel

184 hytter skulle bygges på Iveland, men hyttelandsbyen ble aldri noe av. Nå er grunneieren og en advokat dømt til fengsel.

Norges lover
Politikk

På Iveland, fem mil fra Kristiansand, hadde kommunen og grunneier Finn Sand omfattende planer om å selge bolig- og hyttetomter, og prosjektet hadde et budsjett på 150 millioner kroner.Men til tross for at Nordea og Sparebank 1 Oslo Akershus betalte ut vel 28 millioner kroner fordelt på 14 lån til kjøp av hyttetomter, ble kun én visningshytte noen gang bygd, skriver Dagens Næringsliv.Nå har Oslo tingrett dømt Sand og Oslo-advokat Egil Lagem til henholdsvis fire og tre år og tre måneder i fengsel for å ha bedratt og medvirket til bedrageri av de to bankene. Begge vil anke.Ifølge DN skal pengene ha blitt utbetalt for kjøp av hyttetomter, men ble brukt opp av Finn Sand og Thor Kaste Dahl. Sistnevnte tilsto og ble dømt til to år og åtte måneders fengselsstraff i mars.Både Lagem og Sand må i tillegg til fengselsstraffen ut med tilsammen 33 millioner kroner i inndragning og erstatning til Sparebank 1 Oslo Akershus og staten. Tomtene betegnes som «ikke salgbare» og bankenes pant er dermed «tilnærmet uten verdi».Totalt 19 personer har vært siktet i hyttetomt-bedrageriet. men kun tre ble tiltalt og dømt. Det er ikke reist tiltale mot noen av tomtekjøperne, ettersom Økokrim mener at disse ikke hadde nok kunnskap om det som foregikk.