EU forlenger sanksjonene mot Russland

EU besluttet mandag å forlenge de økonomiske sanksjonene mot Russland for engasjementet i Ukraina i ytterligere seks måneder.

Politikk

De 28 medlemslandene forlenger sanksjonene med den begrunnelse at fredsavtalen i Minsk, som Russland undertegnet, ikke er fullt ut oppfylt innen utgangen av året, slik den skulle vært.Samtidig melder Russland at de utvider boikotten av matimport fra EU til også å omfatte Ukraina som følge av EUs handelsavtale med Ukraina.Statsminister Dmitrij Medvedev sier at boikotten innføres fordi det ikke er inngått noen avtale med EU som respekterer russiske handelsinteresser.Handelsavtalen mellom EU og Ukraina skal etter planen tre i virksomhet fra neste uke etter et års forsinkelse og resultatløse forhandlinger om konsekvensene av avtalen for Russland.Russlands restriksjoner mot import av matvarer fra EU ble innført som et svar på at EU innførte sanksjoner mot landet på grunn av annekteringen av Krim og engasjementet i Øst-Ukraina.Russland har de siste månedene strammet grepet om Ukraina, blant annet ved å innføre handelsrestriksjoner og avvikle en frihandelsavtale.