Grensekontrollen forlenges igjen

Grensekontroll på ferjer fra Europa forlenges ytterligere, denne gangen til 15. januar. Færre flyktninger kommer nå til Norge, men justisministeren mener det fortsatt er nødvendig med streng kontroll.

Tollere på Svinesund kontrollerer biler på vei inn i Norge. Foto: Tore Meek / NTB scanpix.
Politikk

– Norge har mottatt en svært stor andel asylsøkere over kort tid i forhold til innbyggertallet. Det har satt vår evne til å opprettholde nødvendig kontroll over dem som er kommet, på prøve, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i en pressemelding fredag.Midlertidig kontroll av den indre Schengen-grensen ble innført 26. november og gjelder personkontroller på alle ferjeankomster fra Danmark, Sverige og Tyskland. Tiltaket hadde opprinnelig en varighet på ti dager, men ble forlenget med 20 dager i starten av desember.Nå forlenges den altså med ytterligere 20 dager, og EU-kommisjonen er varslet om at kontrollen kan bli videreført i inntil tre måneder etter 15. januar.Vurderer luft- og landegrenseDe siste ukene har det vært en kraftig nedgang i antall flyktninger og migranter til Norge. I forrige uke søkte 285 mennesker om beskyttelse, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Det er en nedgang på 21 prosent sammenlignet med foregående uke.Likevel er det nødvendig med fortsatt grensekontroll, mener justisministeren.– Selv om tallene på migranter som kommer over indre Schengen-grense, har gått ned de siste par ukene, anser regjeringen det fremdeles som nødvendig å forlenge grensekontrollen for å sikre at vi har full kjennskap til dem som kommer over indre grense. Dette er en forutsetning for vår indre sikkerhet, sier Anundsen.Sverige med ID-kontrollI november ble det innført identitetskontroll av samtlige passasjerer på ferger fra Europa til Norge, og grensekontrollene i Østfold og Hedmark ble trappet opp.Regjeringen opplyste tidligere denne måneden at de også vurderer fortløpende om det er behov for å utvide grensekontrollen til også å gjelde luft- og landegrense.Norske tiltak er noe av årsaken til at færre flyktninger og migranter har søkt asyl, mener UDI-direktør Frode Forfang. Han har imidlertid understreket at nedgangen også skyldes tiltak i Sverige, hvor det i november ble innført midlertidig grensekontroll.Sveriges nasjonalforsamling vedtok dessuten torsdag å innføre ID-kontroll av reisende på fly, ferjer, busser og tog til landet. Loven trer i kraft allerede mandag, men ifølge nyhetsbyrået TT vil ID-kontrollen først starte 4. januar. (©NTB)