Hareide: Kirken har vært viktigere enn oljen

– Kirken har vært viktigere for utviklingen av velferdsstaten enn oljen, sier leder Knut Arild Hareide i Kristelig Folkeparti. Han mener skolegudstjenestene handler om mer enn bare jul.

Politikk

– Skolegudstjenesten er en kulturbærer, som et stort flertall av oss ønsker å gi videre til våre barn. Det kan virke provoserende når det oppfattes som et mindretall prøver å ta bort denne tradisjonen, sier Hareide til Klassekampen.Han er ikke overrasket over den heftig debatten som har oppstått i kjølvannet av at Utdanningsdirektoratet endret retningslinjene for skolegudstjenester. Tidligere måtte de som ikke ønsket å delta i gudstjenestene, be om fritak. Nå skal det være lik påmelding til kirke og alternativ ikke-religiøs seremoni.Hareide mener det nye regelverket har sendt feil signal.– Det har skapt utrygghet i skolene. Lærere og rektorer er redd for å trå feil. Det har vært skoler som har avlyst gudstjenesten, og det har vært uklart hvordan man skal legge listen for aktivt samtykke, sier Hareide.Likevel mener han alle bør kunne delta i skolegudstjenestene fordi det er en markering, ikke bare av julen, men også av rollen folkekirken har spilt i Norge.– Kirken har gjort langt mer for å legge grunnlaget for velferdsstaten enn oljen. Det er en del av tradisjonen vi markerer, sier han. (©NTB)