Hegnar: - Stopp flyavgiften

Den nye miljøavgiften er i grunnen irriterende for alle, skriver Trygve Hegnar.

Trygve Hegnar - Foto: Scanpix
Politikk

Stortinget har vedtatt den nye flypassasjeravgiften som skal tre i kraft i april neste år, og staten vil i 2016 få inn rundt en milliard kroner (opp mot to milliarder kroner på årsbasis).Avgiften er av regjeringen solgt inn som en miljøavgift, og det er liten tvil om at det er Venstre som har dyttet på.Fordi avgiften er på 88 kroner inkludert merverdiavgift, var det mange kommentatorer og medier som latterliggjorde kritikken mot avgiften. 88 kroner er det da ingen som bryr seg om, het det. Hø hø.Så kom det frem at gjennomsnittsbilletten ligger rundt 800 kroner, og da ble det litt forståelse, men ikke mye.Men Ryanair, som har base på Rygge flyplass, og som opererer 20 sommerruter derfra, tar saken meget alvorlig. Så alvorlig at en av toppsjefene forleden hadde et møte med finansminister Siv Jensen om saken. Trusselen er klar: Opprettholdes avgiften etter høringsrunden, vil basen (med fire fly) bli nedlagt og antallet ruter fra Rygge halvert.Til dette sier sjefen for Moss lufthavn Rygge, Pål Tandberg, at antallet flypassasjerer vil gå ned fra 1,5 millioner til 500.000, noe som vil bety at flyplassen blir nedlagt. Tandberg anslår et årlig tap på 140 millioner kroner.En tilsynelatende liten avgift har altså en stor effekt i relasjon til flytrafikken til og fra Rygge, og det er vel da nettopp det Venstre, regjeringen og Stortinget ønsker.Er det en miljøavgift, så er det en miljøavgift, og poenget med en miljøavgift er å få flytrafikken ned. Tilsynelatende full klaff for miljøaktivistene som er imot flytrafikk.Ryanair er et enormt selskap, med kjempeoverskudd, så for Ryanair er trafikken fra Rygge og Torp marginal. Knapt merkbart i regnskapene.Ryanair bekymrer vi oss derfor ikke for. De klarer seg uansett.Problemet er at avgiften ikke har noen klimaeffekt innenlands og innen EU fordi luftfarten inngår i EUs kvoteordning for klima-utslipp. Det er fastsatt et tak for alle klimagassutslipp, og taket øker ikke selv om det skulle reise flere innen og fra Norge. Tvert imot er det slik at EUs kvote skal reduseres med 43 prosent innen 2030. Uten hensyn til Ryanair og Rygge-trafikken.Flyselskapene betaler allerede en CO2-avgift på flybensin – åpenbart en miljøavgift – og denne avgiften øker jevnt og trutt. Miljøavgift og sikker inntektskilde for staten.Med flypassasjeravgiften på 88 kroner blir det miljøavgift pluss miljøavgift. Pussige greier.Fordi miljøeffekten fra den nye avgiften er null (selv om Venstre sier noe annet) og provenyet relativt beskjedent, synes vi regjeringen etter høringsrunden bør droppe den. I fjor var det poseavgiften og nå er det flypassasjeravgiften.Vi synes også det er viktig for Mosse-regionen og storregionen Oslo at det er et flyplasstilbud syd for Oslo.Den nye miljøavgiften er i grunnen irriterende for alle.