Her er rentedommen

Det var 50/50 for at Norges Bank ville kutte styringsrenten i dag. Nå er dommen klar

norges bank
Politikk

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.I forkant av rentemøtet var det omtrent like mange som ventet kutt som ventet at den ville bli holdt uendret.Forrige renteendring fra Norges Bank skjedde 24. september 2015. Da kuttet sentralbanken renten med 25 basispunkter (0,25 prosentpoeng), fra 1,00 til 0,75 prosent.­- Virkningene på norsk økonomi av fallet i oljeprisen og nedgangen i oljeinvesteringene kommer gradvis til syne. Husholdningenes konsum og private investeringer ventes å bli lavere fremover enn tidligere lagt til grunn, skriver Norges Bank i en melding.- På den andre siden vil en ekspansiv finanspolitikk bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe. ­Samlet sett er det utsikter til at veksten fremover blir litt svakere enn ventet. Arbeidsledigheten ventes å stige noe mer enn anslått i forrige rapport, slår Norges Bank fast.Pengepolitikken er ekspansiv og understøtter omstillingen i norsk økonomi. Kronen har svekket seg, og prisveksten har tatt seg opp.Norges Bank mener en lavere styringsrente kan øke risikoen for at veksten i eiendomspriser og gjeld tiltar. Usikkerhet om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem i rentesettingen.- Etter en samlet vurdering av utsiktene og risikobildet valgte hovedstyret å holde styringsrenten uendret på dette møtet. Blir utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, kan styringsrenten bli satt ned i løpet av første halvår 2016, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en melding.Analysemiljøet trodde på kutt Mens analytikerne var delte i sitt syn, ventet et flertall i det norske analysemiljøet , ifølge Handelsbankens sjeføkonom Kari Due-Andreen, at renten ville bli kuttet i dag.Due-Andresen var blant de som ventet at renten ville bli kuttet og at rentebanen, som signaliserer hva Norges Bank tror om den videre utviklingen i styringsrenten, samtidig ville bli kuttet med omtrent 0,25 prosentpoeng.Sjeføkonom Shakeb Syed i Sparebank 1 Markets trodde i går også at renten ville bli kuttet , men mente samtidig at Norges Bank burde vente til mars neste år.Forrige renteendring fra Norges Bank skjedde 24. september 2015. Da kuttet sentralbanken renten med 25 basispunkter (0,25 prosentpoeng), fra 1,00 til 0,75 prosent.Sliik fastsetter Norges Bank styringsrenten (videolenke). Her er de som tok beslutningen. Her finner du oversikt over rentemøter og endringer i styringsrenten.Rentebanen kuttesNorges Bank ser for seg en rente på 0,73 prosent (0,69) i mars 2016, 0,58 prosent (0,62) i juni 2016, 0,49 prosent (0,59 prosent) i september 2016 og 0,39 prosent (0,60) prosent i desember 2016. (Tallene fra forrige pengepolitiske rapport i parentes).Det er ventet en rente på 0,39 prosent frem til september 2017, hvor den heves til 0,40 prosent i desember 2017.- Slik vi regner på det så tilsier rentebanen 50 prosent sannsynlighet for rentekutt på 25bp på neste rentemøtet i mars 2016, og 50 prosent sannsynlighet for at rentekuttet heller kommer i mai. Altså at det kommer et rentekutt enten i mars eller mai. Dette samsvarer også med Øystein Olsens uttalelse på pressekonferansen om at hvis utviklingen blir som ventet, kan renten bli kuttet i løpet av første halvår 2016, skriver sjeføkonom Shakeb Syed i SpareBank 1 Markets i en oppdatering torsdag.