Høyre foreslår strengere krav for opphold i Norge

En gruppe i Høyre har kommet opp med strengere krav for å innvilge permanent opphold i Norge: botid på minst fem år, fast jobb og språk- og samfunnskunnskap.

Scanpix
Politikk

Stortingsrepresentant Ingjerd Schou har ledet arbeidet med å konkretisere kravene til innvandrere som ønsker å bli permanent i Norge, skriver VG.– Det er ikke bare antall år du har vært i Norge som skal gi grunnlag for permanent opphold. Du må kunne vise til at du har hatt en viss inntekt, du må kunne språket og du må kunne litt om det norske samfunnet, sier Schou. Men også antall år i Norge skal telle, og kravet til botid skjerpes fra tre til fem år i forslaget.I tillegg må det foreligge et fortsatt behov for beskyttelse. Den som skal få permanent opphold kan ikke ha begått alvorlig kriminalitet og må ha fast jobb og en inntekt til å klare seg selv, og vedkommende må ha betalt inn sammenhengende til den norske folketrygden over en viss periode. Partiet vil også stille krav til skriftlige og muntlige norskkunnskaper samt samfunnskunnskap.– Jeg håper dette kan være til inspirasjon for regjeringen. Innenfor dette området er det behov for at Norge blir tydeligere og stiller flere krav, sier Schou.Schou tror partiet kan få med seg Venstre og KrF på kravene som nå er skissert og håper også på støtte fra Arbeiderpartiet. (©NTB)