Husdyrene er farligst for bonden

Å være bonde er ett av landets farligste yrker, og det er husdyrene som er farligst. De står for hver fjerde skade i landbruket, viser en ny rapport.

Ku på beite Melkeku Jordbruk Livet på landet Dyrehold Foto: Frank May / NTB scanpix
Politikk

I fjor registrerte Arbeidstilsynet åtte dødsulykker i primærnæringene jordbruk, skogbruk og fiske, skriver Nationen. Men statistikken over yrkesskader er så mangelfull at tilsynet har fjernet den fra nettsidene sine.Etter ønske fra næringen har Kvalitetssystem i landbruket gjennomført en spørreundersøkelse for å få mer kunnskap om skader som oppstår i landbruket.Over en firedel av de 597 som svarte, opplyste at husdyr hadde forårsaket uhell eller ulykker med personskader. Det er brudd- og sårskader som er vanligst, og så mange som to av ti sier de har fått varige mén av skaden.Selv om undersøkelsen ikke gir et fullstendig bilde av alle ulykkene i landbruket, mener KSL-sjef Tom Roterud at den gir en god indikator på noen av utfordringene for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS).– Dette er bare toppen av isfjellet, men det viser trendene, og det bidrar til en bevisstgjøring og viser hvor vi som jobber med HMS bør sette fokuset vårt.Halle Arnes i Norsk Landbruksrådgivning påpeker at bondeyrket favner vidt.– En gård i dag er en kompleks sak. I tillegg jobber bonden ofte alene, og det gjør at det blir flere risikomomenter, sier Arnes. (©NTB)