– Klimaavgift kan kutte sauebestanden kraftig

En klimaavgift på kjøtt, eller en tilsvarende reduksjon i støtten, kan føre til mellom 60 og 80 prosent færre sauer på vinterfôr i Norge, mener landbruksforsker.

Sau og lam. Foto: NTB Scanpix, arkivfoto.
Politikk

Tallet kommer fra utregningene og CO2-avgiften som ligger til grunn for et forslag fra Grønn skattekommisjon og som er utarbeidet av økonom og landbruksforsker Klaus Mittenzwei i NIBIO, skriver Nationen.– Avgiften eller støttekuttet blir høyere for sau ettersom utslippene per kilo kjøtt er høyere der, ifølge våre beregninger. Små utslag i lønnsomheten gir store utslag. Det kan nok være modellen overdriver litt, men effekten er klart størst på sau, sier Mittenzwei.Med utslippsnivået han har lagt inn for norsk sau, blir avgiften nærmere 12 kroner per kilo lammekjøtt. Han sier det er små forskjeller på om det blir en avgift eller et kutt i støtten.– Begge deler gir mellom 60 og 80 prosent reduksjon i sauetallet. Utslagene for storfe blir mindre, men jeg tror det blir større reduksjon for ammekyr enn modellen legger opp til, sier Mittenzwei.I en rapport fra Grønn skattekommisjon er det ventet en reduksjon på 10-12 prosent i antall årsverk, men at matproduksjonen målt i energiinnhold kan opprettholdes ved å legge om til poteter, korn, gris og kylling. (©NTB)