Naturkraft vil legge ned gasskraftverket på Kårstø

Det omstridte gasskraftverket på Kårstø er nesten ikke i bruk. Nå vil Naturkraft legge ned hele anlegget.

Kårstø. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix.
Politikk

Det er Naturkraft som driver gasskraftverket på Kårstø som startet opp i 2007, men som knapt har vært i drift siden.Årsaken til at kraftverket stort sett har stått stille er lave strømpriser og lav lønnsomhet. Kårstø-anlegget kostet 2 milliarder å bygge.Haugesunds Avis viste i helgen til et brev til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) der administrerende direktør i Naturkraft, John Terje Staveland, har søkt om lov til å avvikle gasskraftverket. I brevet opplyser han at det årlige driftsunderskuddet beløper seg til 100 millioner kroner.– Siden juni 2011 har gasskraftverket bare hatt sporadisk produksjon i noen dager i 2012 og i 2013. Vi har søkt NVE om å få lov til å legge ned – hvis eierne våre vil, sier John Terje Staveland til Stavanger Aftenblad.– Anlegget har stått stille lenge og markedet viser ingen tegn til lysning, selv om vi ser fem år fram i tid, sier han.