NEF: Bra for boligmarkedet

Norges Eiendomsmeglerforbund er tilfreds med at renten ikke kuttes nå.

nef
Politikk

Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,75 prosent.Dette begrunnes blant annet med at en lavere styringsrente kan øke risikoen for at veksten i eiendomspriser og gjeld tiltar. Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) mener dette er bra for boligmarkedet. - Norges Eiendomsmeglerforbund støtter sentralbankens beslutning. En ny rentesenkning på dette tidspunktet kunne utløst en ny kreditbølge i pressområder, sier adm. direktør i NEF, Carl O. Geving, i en kommentar. Han påpeker at Oslo-regionen er spesielt utsatt på grunn av historisk lavt utbud av boliger og sterk etterspørsel. - Vi har sett en tendens til at bankene prioriterer boliglånskunder framfor bedriftskunder, og vi registrerer at flere banker denne høsten har brutt med Finansdepartementets utlånsforskrift. Stadig billigere kredit får mange husholdninger til å ta høyere risiko og låne over framtidig bæreevne. Derfor er vi tilfreds med at sentralbanken holder igjen styringsrenten, påpeker han.Forrige renteendring fra Norges Bank skjedde 24. september 2015. Da kuttet sentralbanken renten med 25 basispunkter (0,25 prosentpoeng), fra 1,00 til 0,75 prosent.

Nyheter
Næringseiendom