Politiet brukte 1 million på konsulenter – hver dag

Til tross for at Riksrevisjonen ba politiet bremse konsulentbruken, brukte etaten 366 millioner kroner på eksterne konsulenter i 2014.

Politikk

Rundt 90 prosent av konsulentutgiftene går til IT-konsulenter, skriver Bergens Tidende. Selskapet Accenture har alene fakturert for over 55 millioner kroner.– Det er liten tvil om at mange konsulentselskaper baserer mye av sin drift på å skaffe seg kontrakter med det offentlige, uten at det nødvendigvis er noe galt i det, sier professor Dag Sjøberg, som har offentlige IT-prosjekter som ett av sine fagfelt.For tre år siden syntes likevel Riksrevisjonen det var grunn til å si fra om politiets pengebruk på IT-feltet, etter at det kom fram at 70 prosent av IT-investeringene gikk til eksterne konsulenter. Siden den gang har utgiftene til IT-konsulenter økt fra 75 til 321 millioner kroner, viser Bergens Tidendes gjennomgang.Avdelingsdirektør Frede Hermansen i Politidirektoratet sier at han ikke er direkte uenig i at politiets pengebruk er for høy når det gjelder eksterne konsulenter.– At mer og mer penger går til eksterne konsulenter er ikke en ønsket utvikling. Men slik bruk har gjerne sammenheng med hvor mange utviklingsprosjekter vi kjører til enhver tid, sier Hermansen. (©NTB)