Regjeringspartiene sier blankt nei til E-sjefen

Etterretningssjef Kjell Grandhagen vil ha muligheten til å overvåke all tele- og datatrafikk til og fra Norge, men får tommelen ned fra regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet.

Fredrik Varfjell / NTB scanpix
Politikk

– Vi er innstilt på å gi etterretningstjenesten de verktøy den trenger, men å overvåke all datatrafikk er uaktuelt, sier Fremskrittspartiets parlamentariske nestleder og justispolitiske talsperson Ulf Leirstein til NTB.– Jeg tror vi skal være glad for at politikerne til sjuende og sist bestemmer. Vi er nødt til å gjøre flere avveininger enn etterretningssjefen, tilføyer han.Høyres justispolitiker Hårek Elvenes sier Grandhagen går altfor langt.– Masseovervåking er ikke forenlig med hensynet til personvern i et liberalt demokrati, sier Elvenes.I et større intervju med NTB søndag slo etterretningssjefen fast at det er vanskelig med dagens metoder å avsløre alvorlige straffbare handlinger, som terror, narkotikasmugling og spredning av barneporno.– Vi må ha spesifikke mekanismer som gjør det mulig for oss å avdekke de mest alvorlige truslene, sa Grandhagen.Han skulle gjerne sett at Etterretningstjenesten hadde tilgang til all tele- og datatrafikk som går til og fra Norge, noe de ifølge ham ikke har i dag.– Men det betyr selvsagt ikke at vi må lese alle menneskers epost og lytte på alle mulige mobilsamtaler, anfører han.