Slik håver terroristene inn 700 millioner i måneden

Den islamske stat (ISIL) har trolig så mye som 80 millioner dollar i månedlige inntekter. Dette tilsvarer i overkant av 700 millioner kroner.

Politikk

En fersk rapport fra IHS slår fast at terrororganisasjonen ISIL trolig genererer rundt 80 millioner dollar i månedlige inntekter. I hovedsak kommer inntektene fra skatt og olje. 50 prosent av inntektene er skatt, mens 43 prosent stammer fra oljesalg.Rundt sju prosent kommer fra gaver, narkotikasmugling og elektrisitetssalg.