Små kommuner kan få mindre penger

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) foreslår å kutte i tilskuddet til kommuner som velger å være små. – Regjeringen tvinger fram kommunesammenslåing, mener Senterpartiet.

Sanner_Jan_Tore.jpg
Politikk

– Dagens inntektssystem belønner kommuner som velger å være små. Det fører til at kommuner som slår seg sammen over tid taper inntekter. Vi vil gjøre systemet mer nøytralt og fjerne hindringer for kommunesammenslåing, sier Sanner.Torsdag sender regjeringen et forslag til et nytt inntektssystem for kommunene ut på høring. Ifølge Sanner vil regjeringen fortsatt gi kompensasjon til tjenester som skyldes lange avstander og spredt bosetting, for eksempel til grunnskole og hjemmetjeneste. Kommuner som ufrivillig er små vil fortsatt få basistilskudd, som i hovedsak dekker administrasjonskostnader, mens kommuner som frivillig er små vil få et lavere tilskudd.Sp: – Bryter lovnad om frivillighetSenterpartiet har tidligere advart mot å kutte småkommunetilskuddet og har hevdet et kutt i tilskuddet vil være et forsøk på å tvinge gjennom en kommunereform. Sp-representant i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Heidi Greni mener kutt i basistilskuddet er enda mer alvorlig.– For en liten kommune kan et slikt kutt utgjøre 10-20 prosent av budsjettet. Dette er et forsøk på å tvinge fram kommunesammenslåing, sier hun.Sanner har flere ganger understreket at sammenslåing skal skje frivillig.– Regjeringen bryter egne løfter. Kutt i pengestøtten fører til at lokalpolitikere tvinges til å vedta sammenslåing, sier Greni.Sanner: – Rettferdig inntektssystemKommunal- og moderniseringsministeren selv mener endringene i kommunenes inntektssystem heller vil legge til rette for sterke og levende lokalsamfunn.I tillegg til å endre basistilskuddet foreslår han også å endre det mye omdiskuterte småkommunetilskuddet.– Småkommunetilskuddet blir videreført, men blir mer målrettet mot kommuner med reelle distriktspolitiske utfordringer. I tillegg ønsker vi at tilskuddet skal gis per innbygger, og noe mindre per kommune. Slik blir systemet mer rettferdig, sier Sanner. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv