Solberg vil ikke ta hele asylregningen

Integreringsforliket slår fast at kommunene skal kompenseres for økte utgifter, men statsminister Erna Solberg (H) sier det er uaktuelt å ta hele regningen.

Politikk

– Vi er innstilt på å gi mer penger på noen områder. Men samtidig er det viktig at kommunene motiveres for å få folk i jobb, sier Solberg til NTB.Å øke integreringstilskuddet slik at kommunenes kostnader dekkes til fulle, er uaktuelt.– Full kompensasjon innebærer at uansett hvor mye penger du bruker, så skal staten betale. Sånn kan vi ikke ha det, sier statsministeren.Stor jobbDe seks største partiene på Stortinget inngikk onsdag et integreringsforlik i 64 punkter. Der slås det fast at bosetting av asylsøkere fremdeles skal være frivillig for kommunene.Samtidig loves det at ekstrakostnadene skal kompenseres. Men konkrete løfter om hvor stor andel av utgiftene staten skal ta, står ikke i det seks sider lange dokumentet.– Nei, det er ingen garantier i dette forliket, erkjenner KS-leder Gunn Marit Helgesen.– Men vi forventer at regjeringen følger opp den klare intensjonen i avtalen om at økte kostnader skal kompenseres, understreker hun.Godt fornøydKS har fått fullt gjennomslag for kravet om at bosetting av asylsøkere ikke skal skje ved tvang. Også de andre sidene av forliket er kommuneorganisasjonen tilfreds med.– Det er flott med tverrpolitisk enighet i en så viktig sak. At vi skal se på finansieringsordningene sammen med regjeringen, er vi veldig glade for, sier Helgesen.Hun mener det er nødvendig å gå gjennom refusjonsordningen for barnevernstiltak for å sikre at kommunene bosetter flere enslige mindreårige asylsøkere. Helgesen trekker også fram som positivt avtalepunktet som sier regjeringen og KS i løpet av våren 2016 skal skaffe en oversikt over kommunenes økte kostnader til helse, skole, barnehage og barnevern.– Det er helt nødvendig å sikre at kommunene kompenseres, og vi forventer at regjeringen følger opp, sier hun.På nyåret skal regjeringen og KS lage en ny avtale om bosetting. At fordelingsnøkkelen som har «straffet» kommuner som tidligere har tatt imot mange asylsøkere, kan bli endret, er noe KS-lederen ser positivt på. (©NTB)