Svak nedgang i klimagassutslipp i 2014

I 2014 ble det sluppet ut til sammen 53,2 millioner tonn CO2-ekvivalenter fra norsk territorium. Det er en svak nedgang på 0,8 prosent, eller 0,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter, sammenlignet med utslippene i 2013.

kø, rush, ring 3, biler
Politikk

Dette fremgår av de siste utslippstallene for klimagasser som er beregnet for perioden mellom 1990 og 2014, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB).Sammenlignet med de foreløpige tallene som ble publisert i mai 2015, er de totale klimagassutslippene for 2014 justert ned med 0,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Nedgang i utslippene fra sjøfart og fiske, industri, motorredskap samt oppvarming av boliger og næringsbygg bidro mest til nedgangen i samlet utslipp fra 2013 til 2014. (©NTB)