Tyskland og Østerrike vurderer europeisk asyllov

Tyskland og Østerrike samarbeider om et forslag til en felles europeisk asyllov.

Politikk

Det opplyser Tysklands flyktningkoordinator Peter Altmaier i et intervju med det tyske bladet Focus. Altmaier har fått i oppdrag fra statsminister Angela Merkel å føre oppsyn med landets håndtering av flyktningkrisen.Han forteller at han samarbeider nært med Josef Ostermayer i Østerrikes regjering.– Vi diskuterer hvordan et felles system kan se ut, sier Altmaier, som også er Merkels stabssjef. Han sier de snart vil kontakte andre land, som Nederland og Frankrike, og føyer til at det er mer vilje til å diskutere saken nå enn det har vært på flere år.SentreEn ordning med spesielle flyktningsentre spiller en sentral rolle i det tysk-østerrikske forslaget til asyllov for EU. Sentrene skal sjekke migranter som ankommer Italia og Hellas og finne fram til de asylsøkerne som har reelle beskyttelsesbehov. De skal også velge ut de som kan plasseres i andre land gjennom EUs fordelingsprogram.I øyeblikket er det bare to slike sentre i drift, av de totalt elleve som er planlagt.Den påtenkte loven skal også omfatte felles kriterier for å vurdere asylsøknader, en felles prosedyre for håndtere personer som vil inn i EU og en deling av kostnadene mellom alle medlemslandene, ifølge Focus.NøkkeltiltakDen tyske regjeringen ser en felles asyllov som et nøkkeltiltak for å redusere tilstrømmingen av flyktninger og migranter til Tyskland. Landet regner med å ta imot rundt en million asylsøkere bare i år.Den østerrikske justisministeren Wolfgang Brandstetter sendte tidligere denne måneden et forslag om å lage felles EU-regler for behandling av asylsøknader til Brussel, ifølge den østerrikske avisen Kurier.Strid om fordelingSamtidig som asyllov-forslaget ble kjent, sier den tyske utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier at det kan bli aktuelt å gå rettens vei for å tvinge gjennom fordeling av asylsøkere mellom EU-land. Uttalelsen har klar adresse til land i Øst-Europa som har vært sterke motstandere av obligatoriske flyktningkvoter.– Hvis det ikke er noen annen mulighet, vil vi måtte løse dette ved å gå rettens vei, sier Steinmeier til Der Spiegel. Saken kan i så fall bringes opp for EU-kommisjonen eller EU-domstolen.Polen har antydet at landet kan komme til å trekke sin tilslutning til avtalen om fordeling av 160.000 flyktninger og migranter fra blant annet Hellas og Italia, til tross for at den avtroppende sentrum-høyre-regjeringen godtok den i september.Steinmeier advarer Polen mot å sette tillitsforholdet mellom landene i fare. (©NTB)

Nyheter
Politikk