Vil begrense asylprofitt

De seks partiene bak integreringsforliket på Stortinget, vil sikre bedre tilgang på mottaksplasser for å begrense at det tas ut store utbytter på drift av mottak.

En stor gruppe flygtninge og migranter, der søndag aften ankom til Rødby på Lolland, er mandag den 7. september 2015 begyndt at gå mod nord - angiveligt med et ønske om at søge asyl i Sverige. Foto: Bax Lindhardt / NTB scanpix
Politikk

I henhold til avtalen ber Stortinget regjeringen om å iverksette tiltak for å sikre god tilgang på mottaksplasser «slik at det kan unngås at aktører kan ta ut store utbytter i forbindelse med opprettelse og drift av asylmottak».Forliket krever også tiltak for å redusere kostnadene ved etablering av nye mottaksplasser.De seks partiene ber dessuten regjeringen om å vurdere ulike modeller for mottaksetablering.Det kreves også av asylmottakene at de i større grad må legge til rette for at «beboerne involveres mer i driften av mottaket, gjennom selvhushold, involvering av beboere og aktivitetstilbud».Fremskrittspartiet, Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet la fram forliket i Stortinget onsdag.

Nyheter
Næringsliv