20 millioner russere lever i fattigdom

Oljeprisfall og vestlige sanksjoner gjør at antallet fattige vokser kraftig i Russland. En lang periode med velstandsvekst har fått en brå slutt.

Den røde plass i Moskva Russland (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)
Politikk

Ferske tall viser at det nå er 20,3 millioner fattige i Russland. Det betyr at vel 14 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensen på 1.400 kroner i månedlig inntekt.– Dette er en økning i antall fattige på 2,3 millioner fra 2014, skriver den norske ambassaden i Moskva i et notat som NTB har fått tilgang til.Og utsiktene for dette året gir liten grunn til optimisme.Prisveksten er fortsatt høy, valutareservene krymper og budsjettet er gjort opp med en oljepris på 50 dollar fatet. Denne uken falt oljeprisen under 33 dollar fatet.Bratt nedturRusserne har en lang historie med å klare seg gjennom trange tider. Men i perioden fra 2000, da Vladimir Putin kom til makten, til 2013 var velstandsveksten formidabel. Det førte til færre fattige og en langt større middelklasse.Putin greide å stabilisere landet etter det urolige 1990-tallet, godt hjulpet av en oljepris som i perioden ble mangedoblet.– Fra 2000 til 2013 ble husholdningenes reelle inntekter firedoblet. Samtidig sank andelen som levde på inntekter under den offisielle fattigdomsgrensen, fra 30 til rundt 10 prosent, skriver Norsk utenrikspolitisk institutt i en artikkel.Men de siste par årene har utviklingen snudd, og i fjor sank den realdisponible inntekten med 11 prosent, den største nedgangen siden 1999.Oljepris og sanksjonerDen viktigste grunnen er oljeprisen, som har falt med to tredeler siden sommeren 2016.– Oljeinntektene utgjør tradisjonelt en tredel av inntektene i statsbudsjettet, anfører UDs diplomater.En annen viktig årsak er vestlige sanksjoner som følge av de bruddene på folkeretten vestlige land mener Russland har stått bak i Ukraina.Sanksjonene har ført til langt færre vestlige varer i russiske butikkhyller og dermed økte priser, dårlig tilgang på kreditt og skremte investorer. Nylig varslet energiganten ConocoPhillips at selskapet forlater Russland etter 25 år.Ved nyttår forbød dessuten Russland innførsel av landbruksvarer fra Ukraina og Tyrkia, to av landets største handelspartnere. Det vil trolig drive prisene ytterligere opp.Konflikten med Ukraina er fastlåst som følge av Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya. I tillegg har Russland kommet i konflikt med Tyrkia etter nedskytingen av et russisk fly over Tyrkia før jul.

Nyheter
Næringsliv