3 ganger så mange elbiler - koster 146 millioner kroner

6,1 millioner ganger passerte elbiler hovedstadens bomringer. Det reduserer inntektene med 146 millioner, og antallet biler stiger kraftig.

På tre år har antall elbilpasseringer i Oslo steget med 281 prosent, skriver Finansavisen.I fjor registrerte Fjellinjen 6,1 millioner elbilpasseringer ved de 29 bomstasjonene de driver i hovedstaden og ved grensen til nabokommunen Bærum i vest.Det er en vekst på 69 prosent fra året før. I 2013, det første året elbilene gjorde skikkelig utslag i statistikken sto de for 1,6 millioner passeringer. I 2014 var tallet økt med ytterligere to millioner.- Dette er veldig gledelig og viser at politikken har virket for å stimulere til flere elbiler. Transport står for mer enn 60 prosent av klimautslippene i Oslo. Utslippsfrie biler er derfor helt avgjørende for å nå klimamålene våre, sier byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), til Finansavisen.I fjor utgjorde elbil-andelen av passeringene i Oslo-bommene 5,4 prosent. Året før var tallet 3,15 og i 2013 var andelen på 1,41 prosent.Sponser trikk, buss og banePengene bomselskapet samler inn skal gå til å finansiere Oslo-pakke 3, et enormt og ambisiøst samferdselsprosjekt som handler om mer enn bare å bygge veier.- Pengene går til å bygge veier, men også til å subsidiere kollektivtransporten, utvidere gå- og sykkelveinettet og forbedre trikk-, buss- og t-banetilbudet i Oslo og Akershus, sier informasjonssjef Hilde Foss Christensen i Fjellinjen til Finansavisen.Hos Fjellinjen vil man ikke kommentere tapte inntekter, men sier de forholder seg til hva politikerne har bestemt, og det er at elbiler ikke skal betale bomavgifter.- Er det ønskelig at andelen elbiler øker videre, med det inntektsbortfallet det medfører? - Jeg ønsker selvsagt at andelen skal øke kraftig fremover. Jeg er derfor opptatt av vi nå i forhandlingene om ny Oslopakke 3 finner frem til løsninger som gjør at vi ikke havner i økonomiske problemer når vi lykkes i klimapolitikken, sier miljø- og samferdselsbyråd Nguyen Berg. Bellona-leder Fredric Hauge er også glad for at elbilandelen øker. For å kompensere inntektsbortfallet mener han løsningen er enkel.- Øk bompengene tilsvarende for diesel- og bensinbiler. Det skulle bli rundt 94 øre pr. passering, sier Hauge.Les mer i mandagens utgave av Finansavisen!