Advarer mot svartmaling før lønnsoppgjøret

Unio-leder Ragnhild Lied mener norsk økonomi ikke er så nattsvart som arbeidsgiversiden vil ha det til. Hun mener LO og NHOs «bærekraftsalternativ» må nyanseres.

Foto: Scanpix

Unio sparket denne uken i gang årets tariffoppgjør med todagersseminar for tillitsvalgte og organisasjonens ulike tariffgrupper på Holmenkollen i Oslo.Unio er landets nest største hovedorganisasjon etter LO, og organiserer rundt 330.000 universitets- og høyskoleutdannende, hovedsakelig i offentlig sektor.Lieds hovedbudskap til medlemmene er at det trengs en motvekt til det hun kaller svartmalingen av Norges økonomiske utsikter. Hun peker på at arbeidsgiversiden er tjent med å skape et så dystert bilde som mulig i forkant av årets tariffoppgjør.- Vi trenger å nyansere bildet. Det er også en rekke næringer innenfor eksportindustrien som går svært godt, sier Lied til NTB.BærekraftsalternativetLO og NHO har i år samlet seg om et nytt solidaritetsalternativ som på 1990-tallet, det såkalte «bærekraftsalternativet». LO-sjef Gerd Kristiansen har uttalt at hun er forberedt på flere nøkterne oppgjør og har manet arbeidstakersiden til «kollektiv fornuft».I sin innledningstale stilte Lied spørsmål om det egentlig var solidaritetsalternativet som var hovedårsaken til at norsk økonomi kom seg over kneika den gangen, eller om det i større grad handlet om internasjonale konjunkturer og økonomisk fremgang.Hun mener spørsmålet er viktig å stille i forbindelse med bærekraftsalternativet.- Selvfølgelig er et ansvarlig lønnsoppgjør viktig i dagens situasjon, men det er viktig å nyansere bildet. Situasjonen for konkurranseutsatt industri varierer, og vi må ha med oss alle de ulike elementene når vi går inn i forhandlingene, sier hun.I sin tale pekte Lied også på at det i hovedsak var utdanningsgruppene i offentlig sektor som måtte betale for solidariteten på 1990-tallet med lavlønnsprofil og «flate» kronetillegg, mens tilsvarende yrkesgrupper i privat sektor fikk en langt bedre lønnsutvikling i samme periode.- Dyr og dårligLied er varsom med å antyde hva som blir Unios viktigste saker inn mot oppgjøret, men sier pensjon vil bli sentralt dersom regjeringen åpner for å gjenoppta forhandlingene om ny tjenestepensjon for offentlig ansatte.Forhandlingene strandet i 2009. Rett før jul i fjor leverte en departemental arbeidsgruppe en ny rapport om nye pensjonsordninger. Lied sier hun derfor ser muligheter for at pensjon kan bli en del av årets tariffoppgjør.- Vi venter nå på et utspill fra arbeidsministeren om dette. Så får vi se om vi har et grunnlag å diskutere videre på, sier Lied.Hun avviser at det i tilfelle kan bli aktuelt for Unio å gå med på en pensjonsløsning lik den Fellesforbundet og Norsk Industri nå har blitt enige om, med en innskuddsbasert tjenestepensjon der arbeidstakerne selv må opprette en personlig pensjonskonto.- Det høres ut som både en dyr og dårlig løsning, og er absolutt ikke aktuell for våre medlemmer, fastslår Lied kontant. (©NTB)