Arktisk «supperåd» feirer 20 år

En suksesshistorie, sier utenriksminister Børge Brende (H) om 20-årsjubilanten Arktisk råd. Andre tar mindre ærbødige karakteristikker i bruk.

– «Supperåd» og «prateklubb» er blitt brukt til å beskrive Arktisk råd, sier historiker Magnus Andersson til NTB.Han har skrevet en masteroppgave i historie om Norge og det arktiske miljøsamarbeidet. I en kronikk fra fjoråret har han ikke bare godt å si om jubilanten.– Rådet har en lang vei å gå for å effektivisere arbeidet. Først og fremst må alle de arktiske statene slutte å ri nasjonale prinsipper i samarbeidet med å løse de felles utfordringene, poengterer han.Ifølge Andersson utvannes vedtakene av nasjonale interesser, i tillegg påpeker han at rådet mangler økonomiske midler til å gjennomføre tiltak som kan bedre forholdene i Arktis.– LyspunktNår Arktisk Råds 20-årsjubileum feires av en rekke prominente gjester under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø mandag, er det også positive sider å trekke fram, påpeker Andersson.– I arbeidet med overvåking av miljøendringene har Arktisk råd gjort en veldig viktig jobb, sier han.Det generelle skussmålet er bedre når vi spør utenriksminister Børge Brende (H).– Arktisk råd er viktig for Norge. Det var en milepæl for oss da Arktisk råds sekretariat ble opprettet i Tromsø for to år siden, sier Brende.Han mener rådet er det viktigste forumet for arktiske spørsmål.– For Norge vil det viktigste fremover være å sikre fortsatt fred, stabilitet og forutsigbarhet i Arktis, noe som er grunnpilaren for alt annet samarbeid i Arktisk råd, sier han.Åttelandssamarbeidet i Arktisk råd er en av få internasjonale samarbeidsorgan der urfolksorganisasjoner sitter med stemmerett i de avgjørende organene. Lenge var rådet preget av forskernes kunnskapsinnhenting til politikerne på miljø- og klimaspørsmål. Men de siste årene er det inngått avtaler om søk og redning, oljevernberedskap og nå metanutslippKlimaBrende sier Norge i fellesskap med amerikanerne som har formannskapet til 2017, vil fortsette arbeidet med å effektivisere Arktisk råd. Gjennombrudd innen klima har vært viktige de siste årene, ifølge utenriksministeren.– Utslipp fra sot og metan bidrar sterkt til oppvarmingen i Arktis. Derfor er jeg veldig tilfreds med at vi på ministermøtet i fjor vår ble enige om et tettere samarbeid for å redusere utslipp fra sot og metan regionalt, sier han.Næringsvirksomhet i nord samt å sikre bærekraftige og produktive hav er andre prioriteter for Arktisk råd, oppgir Brende.Ved siden av utenriksministeren, vil statsminister Erna Solberg (H) og tre andre statsråder være til stede under Arctic Frontiers i Tromsø. Det samme vil representanter for politikk, organisasjons- og næringsliv i mer enn 30 land være.– Konferansen er en viktig arena og møtested for politikk, næringsliv, kunnskap og sivilsamfunn, sier Brende.Temaet for årets konferanse er industri og klima. Arctic Frontiers varer hele uka, med en rekke ulike poster på programmet. (©NTB)