Ber Horne vrake omstridt pappakvote-forslag

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) må skrinlegge sitt forsøk på å snikfjerne fedrekvoten, sier Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen.

I tillegg til å ha redusert fedrekvoten til ti uker, ønsker regjeringen å innføre en utvidet unntaksordning som åpner for at mor eller far på visse vilkår kan overføre sin del av kvoten til den andre parten.– Forslaget er et klart forsøk på å snikfjerne pappakvoten. Ved å la det være opp til de enkelte foreldre å overføre uker, i en tillitsbasert ordning uten kontroll, vil mange fedre ha like lite å slå i bordet med som om regjeringen hadde fjernet hele kvoten, sier Trettebergstuen til NTB.KritikkForslaget fikk massiv kritikk da det ble sendt på høring, ikke minst fra arbeidslivets organisasjoner. Så sent som i fjor høst slo Horne fast at forslaget fortsatt er til vurdering, et år etter at høringsfristen gikk ut – trass i at begge regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF har vendt tommelen ned.– Jeg vil se på forslaget i sammenheng med andre mulige endringer og forenklinger i regelverket. Tidsløpet for dette arbeidet vil samkjøres med IKT-moderniseringsprosjektet i Nav, som blant annet innebærer at det skal etableres en ny elektronisk selvbetjeningsløsning for foreldrepenger, svarte Horne på et skriftlig spørsmål fra Trettebergstuen i august.I dag kan den ene parten overføre sin kvote til den andre ved sykdom eller skade. Blir regjeringens forslag vedtatt, vil denne retten også gjelde ved arbeid i utlandet, for selvstendig næringsdrivende samt i enkelte andre tilfeller.NedgangAp-representanten mener statistikken viser at utviklingen går i gal retning under Horne.– Tall fra Nav viser at fedre tar ut mindre perm etter at pappakvoten ble redusert fra 14 til 10 uker. Å angripe pappakvoten igjen ved å innføre en unntaksordning vil gjøre vondt til verre. Horne må snarest avkrefte at hun fortsatt vurderer en slik ordning. Regjeringen må lytte, og snu, sier Trettebergstuen.Solveig Horne viser til at både far og mor har en kvote på ti uker etter dagens regelverk. I tillegg kommer en fellesperiode som kan fordeles etter familiens eget ønske. Denne er på 36 eller 26 uker, avhengig av om dekningsgraden i foreldrepengeordningen er 80 eller 100 prosent.– Fedre har fremdeles mulighet til å ta ut mer enn ti uker dersom familien ønsker det, poengterer statsråden i svaret til Trettebergstuen.Der slår hun også fast at foreldrepengeordningen er til for barna.– Forslaget om en unntaksordning for kvotene gir noen familier mer fleksibilitet, ved at det for enkelte, lovbestemte situasjoner gis mulighet for unntak. Det skal med andre ord ikke være fritt fram for unntak, sier hun. (©NTB)