Brende sier at Russland er såret over kritikken

Ifølge utenriksminister Børge Brende (H) er Russland såret over å bli omtalt som et utrygt land.

– Det russiske aktører har sagt til meg er at de er såret over hvordan Russland nå har blitt omtalt på i den norske debatten. De opplever at det er skapt et inntrykk av Russland ikke er et trygt land, sier Brende, som befinner seg i alpebyen Davos, til VG.Flere frivillige organisasjoner og ikke minst FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har advart mot å tvangssende asylsøkere som har tatt seg inn i Norge over grenseovergangen ved Storskog, tilbake til Russland. Høykommissæren mener det er galt å betrakte Russland som et trygt tredjeland og hevder at Norge med den omstridte asylinstruksen av 24. november bryter mot internasjonale forpliktelser.– At advokater og andre som har sterke oppfatninger om dette nå går ut med beskyldninger mot norske myndigheter og om situasjonen i Russland gjør ikke dette arbeidet noe enklere for oss. Vi har faktisk en forståelse med Russland nå om hvilke asylsøkere som kan returneres. Men jeg vil igjen understreke at denne forståelsen er skjør, sier Brende til avisen.Fredag mottok Brende beskjed fra russiske myndigheter om at de av sikkerhetsmessige årsaker stopper asylreturene over Storskog i Finnmark. Han håper på nærmere begrunnelse i møter med Russland til uken. (©NTB)