Dobbelt togspor kan splitte hundrevis av gårdsbruk

Jernbaneverket vurderer å bygge et dobbeltspor i en helt ny trasé på Jæren som kan dele hundrevis av gårdsbruk midt i «Norges matfat».

Politikk

Jordvernforeningen i Rogaland krever at planleggingen av dobbeltsporet må stoppe, og ber om konsekvensutredning, skriver Nationen.– Dette er i strid med det lokalpolitikerne så for seg da de gikk inn for dobbeltspor. Alle ventet at sporet ville komme like ved dagens spor, der staten alt har løst inn grunn. Forutsetningene er nå snudd helt på hodet. Planleggingen må derfor stoppe, sier Hans Aarsland i Jordvernforeningen til avisen.Ifølge Nationen kan det nye dobbeltsporet bli bygget opptil en kilometer fra dagens toglinje på store deler av strekningen mellom Ganddal og Nærbø, og legge beslag på et 30 til 50 meter bredt jordbelte, men det er uklart hvor mange titalls- eller hundretalls gårdsbruk som kan bli delt. Jernbaneverket regner med å ha klar en anbefaling om trasévalg til Samferdselsdepartementet i løpet av måneden.– Kostnader og byggetid taler for å bygge fritt fra dagens linje, men konfliktpotensialet blir større, sier strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket til avisen.

Nyheter
Næringsliv