Forsvarssjefen er svært bekymret

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier ifølge TV 2 at det ikke er mulig å innfri forventningene regjeringen har til forsvaret med mer operativ virksomhet og høyere beredskap.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix.

– Vi har drevet effektivisering i 15 år for å sørge for at alle pengene som stilles til rådighet for forsvaret brukes mest mulig optimalt. Og for hver gang har vi følt at økonomien blir strammere og strammere. I år er det strammeste jeg noen gang har erfart. Og utfordringen med å levere de oppdragene regjeringen har gitt oss er særdeles vanskelig, sier forsvarssjefen til TV 2.Tall TV-kanalen har innhentet for fjoråret viser at ubåtene samlet hadde 200 seilingsdøgn. Fregattene hadde 274 seilingsdøgn i fjor, mot 327 året før. For kampflyene var antall flytimer nede i 7.351 i 2015 mot 8.579 året før.– Den operative evnen er ikke så god som jeg skulle ønske at den var. Det har vært en utfordring i flere år nå. Etterslep på vedlikehold, bemanningssituasjonen og manko på reservedeler gjør at den operative evnen er blitt svekket over tid, sier Bruun-Hanssen.Forsvarssjefen legger til at de har beregnet seg fram til at forsvaret samlet mangler reservedeler og etterslep på vedlikehold for rundt 2,5 milliarder kroner.– Det er ikke mulig å øke beredskapen, og redusere klartiden eller øke reaksjonsevnen i det norske forsvaret uten at vi gjør noe med disse manglene, sier Haakon Bruun-Hanssen. (©NTB)