Hawking: – Menneskeheten risikerer selvutslettelse

Menneskeheten står overfor en rekke selvpåførte farer, og utviklingen kan bære fullstendig galt av sted, slår den kjente fysikeren Stephen Hawking fast.

Kjernefysisk krig, global oppvarming og genmanipulerte virus utgjør noen av faremomentene han påpeker. Etter hvert som utviklingen innen forskning og teknologi går framover, vil menneskeheten skape «nye måter som ting kan gå galt på», som han formulerer det overfor BBC.Menneskeheten kommer nok til å overleve bare vi etter hvert er i stand til å etablere kolonier på andre planeter, sier han videre, men legger til at det vil neppe skje de neste hundre årene, og at menneskeheten derfor må være ekstra forsiktig i mellomtiden.– Selv om sjansen for at en katastrofe skal ramme vår planet i løpet av et gitt år er ganske lav, vil risikoen over tid vokse, og etter hvert bli nærmest uunngåelig de neste tusen eller titusen årene, sier Hawking.Hawkings advarsler kommer i forbindelse med to forelesninger han skal holde på BBC Radio 4 den 26. januar og 2. februar.Hawking ble som 20-åring rammet av en uhelbredelig og progressiv nevromotorisk sykdom, som har ført til lammelser. Han antas å være blant dem som har levd lengst med en slik lidelse.Hawking har arbeidet med rom-tid-teori, gravitasjonsteori og kvanteteori. Han har gitt ut mange populærvitenskapelige bøker og mottatt en rekke priser. (©NTB)