Hva gjør den europeiske sentralbanken i dag?

Opptakten til dagens møte gir lett følelsen av déjà vu, mener DNB-økonom Magne Østnor

Rentemøtet i ECB utmerker seg på dagens kalender. Ifølge DNB-økonom Magne Østnor gir opptakten til dagens møte lett følelsen av déjà vu. «Nok en gang må ECB balansere brukbar økonomisk vekst og lavere ledighet med inflasjonsutsikter som stadig skuffer på nedsiden», skriver han.Siden forrige rentemøte i begynnelsen avdesember har oljeprisen falt videre, inflasjonen avtatt noe og inflasjonsforventningene er igjen fallende. «At effekten av fjorårets oljeprisfall nå bidrar til å løfte inflasjonen (baseeffekter), hjelper så lite når bidraget til inflasjonen fra andre komponenter avtar mer. Vi tror imidlertid ikke på noen endringer på dagens møte. ECB vil ventelig se an effekten av tiltakene som ble gjort i desember. Historien har dessuten vist oss at når det er uenighet internt i ECB, hvilket det var om tiltakene i desember, skal det mer til for at vi ser nye tiltak på to påfølgende møter», heter det i dagens morgenrapport.