Hver fjerde bedrift har en eller flere utro tjenere

28 prosent av alle norske virksomheter har avdekket en eller flere utro tjenere blant sine ansatte, viser Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen for 2015.

Foto: Scanpix

– Innsidetrusselen er et stort problem i Norge. Vi ser at mange bedrifter bruker mye ressurser på å sikre bedriften mot eksterne trusler, men har lite fokus på å beskytte mot interne trusler, forteller Ronald Barø, som er sikkerhetsrådgiver i selskapet Falck Nutec til E24.Trusler innenfra dreier seg om alt fra CV-juks og tyveri, til lekking av informasjon og spionasje.Ifølge næringslivets hovedorganisasjon Virkes tall for detaljhandelen stjeler norske innsidere for 1,2 milliarder kroner hvert år. Bare i desember 2015 skal ansatte ha stjålet for 200 millioner kroner i egne butikker. Dette utgjorde 28 prosent av det samlede svinnet fra butikkene. (©NTB)