Jensen åpner tiltakspakken mot ledighet

Finansminister Siv Jensen (Frp) presenterte torsdag hele innholdet i regjeringens mye omtalte milliardpakke mot arbeidsledighet.

Opposisjonen har gjentatte ganger etterlyst informasjon om tiltakspakken. Så sent som onsdag ba Senterpartiets Geir Pollestad regjeringen avklare om pakken fortsatt er verdt 4 milliarder kroner.– Vi krever å få se tiltakspakken og hvilke konkrete tiltak som ligger i den, sa han til NTB.Og nå er finansminister Siv Jensen (Frp) klar til å rive av gavepapiret og vise fram innholdet i tiltakspakken: 2,5 milliarder kroner settes av til vedlikehold, bygg- og anleggsvirksomhet, en snau milliard går til næring og innovasjon og drøyt 500 millioner kroner er satt av til tiltaksplasser for ledige.Summen blir 4.048,5 millioner kroner – altså litt over 4 milliarder.EndringerTilstrømmingen av asylsøkere i fjor høst gjorde at tiltakspakken måtte sys om i det såkalte tilleggsnummeret til statsbudsjettet. Også i budsjettforliket med Venstre og KrF ble det gjort endringer.Resultatet ble ifølge opposisjonen uklarhet om tiltakene mot ledigheten, som i særlig grad har bitt seg fast på sørvestlandet. Men finansministeren kjenner seg ikke igjen i bildet som skapes.– Senterpartiet og Arbeiderpartiet prøver å skape usikkerhet rundt tiltakspakken. Det er det ingen grunn til. Tiltakene har det vært åpenhet om hele veien, sier Jensen.Hun avviser å ha holdt tiltakspakken skjult eller at hun på noen måte har manglet oversikt over innholdet i den.– Hovedlinjene i tiltakspakken har ligget fast hele tiden. Innretningen av den ble endret som følge av asyl- og flyktningstrømmen til Norge, men det samlede omfanget utgjør fremdeles om lag 4 milliarder kroner, sier hun.– Mer enn pakkenSammenlignet med det opprinnelige budsjettforslaget er utgifter til vedlikehold og rehabilitering i kommuner, fengsler, sykehusbygg, universitetsbygg samt innen Sjøforsvaret redusert med om lag 700 millioner kroner.Samtidig medfører flere asylankomster økte utgifter til bygg og vedlikehold på om lag det samme, så sysselsettingseffekten går ifølge regjeringen opp i opp.– Men statsbudsjettet inneholder langt flere tiltak for aktivitet og omstilling enn tiltakspakken alene. Statsbudsjettet er ekspansivt og bidrar til økt offentlig etterspørsel. Oljepengebruken øker med 24 milliarder kroner, og bevilgningene til samferdsel er økt kraftig siden vi overtok, sier Jensen.Årsaken til at hun torsdag la fram en detaljert oversikt over innholdet i tiltakspakken, er at Stortinget har bedt om det, sier finansministeren.– Det er ikke sånn at vi har holdt noe tilbake, for dette har ligget inne i budsjettet hele veien, sier hun.Ikke tilfredsSenterpartiets Geir Pollestad, som leder Stortingets næringskomité, er ikke tilfreds med svaret fra Jensen.– Finansminister har vært kreativ i sin beskrivelse av pakken. Det er vanskelig å se at tiltakene Jensen omtaler som tiltakspakke, er midlertidige og rettet inn mot områder av landet det ledigheten stiger mest, sier han.Pollestad mener finansministeren må konkretisere pakken ytterligere.– Tiltakspakken den rødgrønne regjeringen la fram i 2009, burde vært en modell. Her var det helt tydelig hvilke prosjekter som skulle realiseres, for eksempel innenfor samferdsel, sier han og konkluderer:– Jeg mener fortsatt regjeringen jukser i sin beskrivelse av pakken. (©NTB)