Kontrollkomiteen åpner sak om privatskolekontroll

Stortingets kontrollkomité åpner sak i spørsmålet om Kunnskapsdepartementets kontroll med privatskoler, med stemmene fra SV og Ap.

Klasserom - Foto - Scanpix
Politikk

Beslutningen kommer i kjølvannet av flere artikler i Dagens Næringsliv om at skolekonsernet Anthon B Nilsen skal ha overført millionbeløp fra de statsstøttede privatskolene Westerdals, NITH og NISS til morkonsernet.For statsstøttede privatskoler er det forbudt for eierne å ta ut utbytte. Da pengene ble overført til morkonsernet, ble de fritatt fra dette kravet, ifølge DN. Anthon B Nilsen avviser at selskapet har tappet skolene de eier for penger.– Bakgrunnen er at det er tydelige uenigheter mellom departementet og Westerdals om hva som har skjedd. Skolen mener de har fått tingene godkjent, mens departementet mener det ikke er tilfelle, sier leder Martin Kolberg (Ap) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité til NTB.– Komiteen vil på neste møte 2. februar ta standpunkt til hvordan man skal gå videre med saken og velge saksordfører, legger han til.Riksrevisjonen hadde i 2013 alvorlige merknader til departementets kontroll med statsstøtte til private høyskoler. Riksrevisjonen kom med en bekymringsmelding spesielt knyttet til Anthon B Nilsens skoler. (©NTB)

Nyheter
Politikk