Landbruksvarer for 59 milliarder importert i fjor

Verdien av importerte landbruksvarer var 11,3 prosent høyere i 2015 enn i 2014, til tross for at mengden importerte varer gikk ned. Totalt ble det importert varer for 59 milliarder kroner.

Foto: Scanpix

Det viser tall ABC Nyheter har innhentet fra Landbruksdirektoratet.Importen av landbruksvarer sank fra 5 millioner tonn i 2014 til 4,8 millioner tonn i 2015. Prisen på landbruksimporten økte imidlertid med 6 milliarder kroner.Blant de importerte landbruksvarene i fjor var det 28.575 tonn utenlandsk kjøtt, noe som er en økning på 42,6 prosent fra året før. Tallene inkluderer ikke privatimport av kjøtt, ost, drikkevarer og annet.Kornimporten gikk derimot ned fra 667.285 tonn i 2014 til 484.663 tonn i fjor. Årsaken er blant annet en kraftig økning i den norske kornproduksjonen i fjor.Verdien av landbruksimporten økte fra rundt 53,15 milliarder kroner i 2014 til 59,14 milliarder kroner i 2015. (©NTB)