Laveste vekst på 25 år i Kina

Kinas økonomi leverte en vekst på 6,9 prosent i fjor, den svakeste siden 1990. Men tallene er akkurat som ventet og skaper ingen panikk i markedet.

Politikk

Kinesiske myndigheter slapp natt til tirsdag tall for den økonomiske utviklingen i fjerde kvartal i fjor, og for året som helhet.Selv om veksten er lavere enn på lang tid, er den i tråd med myndighetenes mål om en vekst på «rundt 7 prosent» i løpet av året.Tallene er også på linje med det mange analytikere hadde ventet på forhånd.Ifølge sjefen for Kinas nasjonale statistikkbyrå, Wang Baoan, vil Kinas økonomi fortsette omtrent i samme spor framover.- Kinas økonomi vi stå overfor en lignende situasjon i 2016 som i 2015, sa han i forbindelse med framleggelsen av tallene og understreket at veksten vil være «stabil» i 2016.Tallene for fjorårets siste kvartal viser en vekst på 6,8 prosent sammenlignet med samme periode året før og markerer også en bunnotering: Den laveste kvartalsmessige veksten siden første kvartal i 2009.- Overdreven fryktFlere fryktet likevel at det skulle være flere negative overraskelser i tallene fra statistikkbyrået, og dermed førte ikke framleggelsen til noe kraftig ras på børsene i Asia.- Jeg tror i det minste at den største frykten for realøkonomien, en frykt som kom til syne under børsraset – jeg tror den frykten var overdrevet. Vi ser ingen tegn til en brå nedgangsperiode eller at noe er blitt verre enn vi hadde ventet for seks uker siden, sier Louis Kuijs, leder for asiatisk økonomi ved Oxford Economics i Hongkong.Den bredeste MSCI-indeksen for Asia og Stillehavet unntatt Japan steg med beskjedne 0,2 prosent etter nyheten. I Shanghai var børsen også opp 0,2 prosent, mens Nikkei-indeksen i Tokyo falt med 0,3 prosent.Prisen på nordsjøolje gikk oppover med nærmere én prosent og ble omsatt for 28,81 dollar per fat.Flere viktige tallDet kinesiske statistikkbyrået slapp også en rekke andre nøkkeltall over økonomiutviklingen natt til tirsdag.Tallene viser at den kinesiske industriproduksjonen økte med 6,1 prosent i fjor, mens detaljhandelen hadde en vekst på 10,7 prosent.Investeringene i fast investert kapital – en viktig drivkraft i økonomien – økte med 10 prosent i løpet av året, lavere enn forventningene i markedet.Veksten i eiendomsinvesteringene falt med 1 prosent i 2015 sammenlignet med året før. (©NTB)