Lime-saken startet med nytt krav om inhabil aktor

En av forsvarerne for de 13 tiltalte i den omfattende Lime-saken fremmet et nytt krav om at aktor Geir Evanger skulle erklæres inhabil da den seks måneder lange rettssaken startet onsdag morgen.

Saken, som har hele 13 tiltalte og mer enn 20 forsvarere, startet i Oslo tingrett onsdag morgen, ett døgn forsinket etter at en påstand om at statsadvokat Geir Evanger var inhabil ble avvist av dommeren.Da rettssaken startet kom det enda et krav fra advokat Vidar Helgheim om at Evanger måtte kjennes inhabil. Kravet ble underbygget med argument om at han hadde vært for personlig engasjert i å få de tiltalte kjent skyldig og dømt i saken og at han derfor ikke har vært tilstrekkelig objektiv, som en statsadvokat skal være i straffesaker. Bakgrunnen er at Helgheim ble nektet av statsadvokaten å reise på egen hånd til Punjab i Pakistan for å gjennomføre avhør og bevisopptak av 21 vitner han mener har viktige opplysninger i saken mot hans klient.– Jeg synes etterforskningen har vært ensidig og ensrettet. Jeg mener Evanger er inhabil fordi han ikke ønsker at disse vitnene skal avhøres og disse viktige opplysningene skal komme fram, sa Helgheim.Advokaten fikk derimot ikke medhold i kravet fra tingrettsdommer Ingvild Thue, som etter en kort pause i retten konkluderte med at den seks måneder lange saken skulle fortsette som forutsatt.Tiltalene i saken gjelder organisert kriminalitet og menneskehandel i tilknytning til butikker i dagligvarekjeden Lime. (©NTB)