LO splittes av pensjonsstrid

LOs to største forbund i privat sektor har de siste to årene utredet pensjon uten å utveksle informasjon med hverandre. Konklusjonene spriker i utredningene.

pensjonist.jpg

- Det var ikke noe prinsipp, eller noe. Men det ble bare ikke sånn, sier nestleder Bjørn Mietinen i Handel og Kontor om hvorfor det ikke har vært kontakt mellom dem og Fellesforbundet under arbeidet med de to forbundenes pensjonsutredninger.Fellesforbundet – LOs største i privat sektor med rundt 150.000 medlemmer – vil jobbe for å gjøre det mulig å spare privat til pensjon på toppen av bedriftenes innskudd. Handel og Kontor – nest størst i privat sektor med 68.000 medlemmer – vil kjempe for brede, kollektive ordninger.Bredde før privatEn måned før LOs representantskap vedtar kravene før årets tariffoppgjør, er det en betydelig dragkamp i organisasjonen.HK-nestleder Mietinen er klar på hva som er deres førsteprioritet.- Vi mener at brede ordninger gir et mer effektivt system. Så vil ikke jeg bastant utelukke at det kan tenkes tekniske løsninger som gjør det mulig å få på plass Fellesforbundets modell med mulighet for privat sparing også. Men da som en teknisk løsning og som et tillegg til de brede, kollektive ordningene, sier Mietinen til NTB.Ukjent innholdFellesforbundet og NHOs Norsk Industri la tirsdag fram en modell for innskuddsbasert tjenestepensjon der arbeidstakerne selv blir ansvarlige for å opprette pensjonskonto og velge leverandør.Handel og Kontor og arbeidsgiverforeningen Virke la onsdag fram sin pensjonsrapport.- Vi visste ikke hva som kom i den andre utredningen, sa både Mietinen og Virkes forhandlingsleder Bård Westbye under deres presentasjon onsdag.Westbye gjør det klart at Virke vil avvise alle forsøk på å få pensjonsavtalene som en del av tariffavtalene.PølsemakerenWestbye mener det ikke var naturlig for dem å samarbeide med NHOs største landsforening under arbeidet med pensjonsutredningene.- Vi er helt annerledes enn Norsk Industri. Vi representerer de mange små, fra den vesle pølsemakeren på hjørnet med fire ansatte og oppover. Derfor har det ikke vært naturlig for oss å samarbeide i denne prosessen, sier han til NTB.Westbye legger til at det likevel er flere treffpunkter, sett fra Virkes ståsted:- Også Virke peker på privat pensjonssparing. Vi mener dette må utredes nærmere av myndighetene, sier han.Bred front eller ikkeI tillegg må LO avklare internt om pensjonskampen skal tas av et samlet LO eller ikke.HKs representantskap har gått inn for at pensjonskampen må tas samlet, mens Fellesforbundet – etter signalene så langt å dømme – ikke ønsker å utvide frontfagsmodellen som innebærer at de forhandler seg ferdig med arbeidsgiversiden før resten av oppgjøret holdes innenfor de samme rammene.- Det er så mange prinsipielle spørsmål med pensjon som bør løses på LO/NHO-nivå, sier Mietinen til NTB.- En eller annen form for samordning må det bli. Tariffesting av pensjonene er et viktig prinsipp som hele fagbevegelsen har felles interesse av, sa HK-leder Trine Lise Sundnes nylig til fagbladet HK-Nytt.Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansen slo fast overfor NTB tirsdag at NHO vil avvise alle pensjonskrav fra LO ved årets oppgjør. (©NTB)