Luftforurensningen ulovlig høy i Bergen

Luftforurensningen i Bergen oversteg torsdag grensa som myndighetene har satt. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har kalt inn til krisemøte.

Politikk

Forurensningsforskriften sier at timeverdien for NO2 kan overstige grenseverdien på 200 mikrogram per kubikkmeter maksimalt 18 ganger i løpet av et kalenderår. Torsdag formiddag var årskvoten brukt opp på tungt trafikkerte Danmarksplass i Bergen.– Det vil si at bergensluften på Danmarksplass nå er stemplet som ulovlig helseskadelig, sier overingeniør Arild Jensen ved helsevernenheten i Bergen kommune til Bergensavisen.Ved Hjortnes målestasjon i Oslo, like ved E18, ble grensa på 18 overskridelser oversteget allerede tidligere i år.Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har nå innkalt byrådsrepresentanter fra både Oslo og Bergen til et møte om saken 26. januar. Der skal de diskutere hvilke tiltak som kan settes inn mot den giftige bylufta.– Kommunene har verktøy for å håndtere slike akutte situasjoner med dårlig luftkvalitet, men jeg registrerer at man både i Oslo og Bergen er usikre på hvilke tiltak de kan sette inn. Jeg inviterer derfor nå til et møte for å se på kommunenes fullmakter og muligheter, sier Solvik-Olsen. (©NTB)