Mario Draghi vil gjøre alt i sin makt

Børser og euro reagerte kjapt da den europeiske sentralbanksjefen begynte å snakke.

mario draghi

Den europeiske sentralbanken (ECB) holdt som ventet sine styringsrenter uendret torsdag.Mer spenning var knyttet til pressekonferansen i kjølvannet av dagens rentemøte.ECB-sjef Mario Draghi uttalte der at rentene forblir på samme nivå eller lavere «en stund til».Draghi gjentok så at sentralbankens verdipapirkjøpsprogram vil vare til minst mars 2017, og enda lenger om nødvendig.Det «nødvendige» er at inflasjonen henter seg inn i tråd med målet oppunder to prosent.- Finnes ikke grenserSamtidig vedgikk han at inflasjonsutsiktene for 2016 er betydelig lavere nå enn etter forrige rentemøte i desember.Draghi ser for seg at inflasjonen kan falle til negative nivåer, men at den snur opp senere i år.Videre gjorde Draghi det klart at ECB kanskje vil revurdere sin politikk i mars.- Det finnes ingen grenser for hvor langt vi vil gå i bruken av instrumenter, sa Draghi til de fremmøtte.- Rimelig å vente rentekuttDNB Markets fokuserer i sin vurdering på at ECB vil vurdere situasjonen nøye på neste møte.- Særlig virker det som om inflasjonsutviklingen har skuffet. Hvis analysene til mars-møtet underbygger svakere inflasjonsutsikter, kan det ligge an til ytterligere tiltak i pengepolitikken, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal.I tillegg til vurderingene rundt inflasjonen vil utviklingen i markedene ifølge meglerhuset være viktige for beslutningene.- Draghi understreker at ECB vil handle hvis de mener det er nødvendig. Slik var imidlertid situasjonen forut for desember-møtet, og ECB underleverte da. I øyeblikket vil det nok være rimelig å vente litt lavere rente og utvidelse av verdipapirkjøpene, tror Aamdal.Høyere oljepris og at uroen i markedene avtar markert er ifølge DNB Markets forhold som kan føre til at ECB ikke foretar seg noe i mars.Børser opp, euro nedEuropas børser har steget markant etter at Draghi begynte å snakke.Hovedindeksen på vår egen Oslo Børs er nå opp 1,9 prosent til 527,88.Toneangivende børser som britiske FTSE 100, tyske DAX og franske CAC 40 er opp over to prosent.Samtidig har euroen svekket seg. EURUSD står nå i 1,08, tilsvarende en svekkelse mot dollar på 0,8 prosent (rundt én cent) siden pressekonferansen startet.