Oljeinntektene kan svikte med 100 mrd kroner

Regjeringen har så langt bommet med over 40 prosent på oljeprisen i 2016.

I statsbudsjettet for 2016 la regjeringen, den 7. oktober i fjor, til grunn en gjennomsnittlig oljepris på 440 kroner. For 2017 ble det lagt til grunn en oljepris på 474 kroner.Basert på 440 kroner er de budsjetterte petroleumsinntektene i 2016 på 233,1 milliarder kroner, som for øvrig er 45 prosent under det de var i 2012.I dag ligger oljeprisen på 250 kroner, som er 43,2 prosent under den prisen som er lagt til grunn i 2016-budsjettet og 47,3 prosent under prisen i 2017-budsjettet.Oljeprisen kan falle videre, men blir den liggende på dagens nivå blir ikke petroleumsinntektene 233,1 milliarder kroner, men kanskje 100 milliarder kroner lavere - bare 133 milliarder kroner.Med en slik oljepris kommer oljefondet helt sikkert ikke til å bli tilført en krone i år, og det er heller ingen planer om det fra regjeringens side.I øyeblikket er verdien på oljefondet på drøyt 7.050 milliarder kroner, rundt 500 milliarder kroner lavere enn for noen uker siden. Ved utgangen av 2016 tror regjeringen at det vil være på 7.449 milliarder kroner.Siden fondet ikke planlegges tilført noe fra staten i år (det tappes for 3,7 milliarder) må verdistigningen, slik det nå ser ut, bli på 400 milliarder kroner for å oppfylle budsjettet på dette punktet.Her er hele statsbudsjettet for 2016