Riksadvokaten vil granske Transocean-saken

AP

 Riksadvokaten vil granske Transocean-saken som overraskende ble trukket av Økokrim i forrige uke.Etter elleve år, en tapt runde i retten og kritikk fra Riksadvokaten trakk Økokrim hele Transocean-saken onsdag i forrige uke. Økokrim-sjef Trond Erik Schea beklaget overfor de tiltalte den urett de hadde vært utsatt for i denne tiden.Nå varsler riksadvokat Tor-Aksel Busch at hele saken vil bli gransket.– Transocean-saken må underkastes en gjennomgang for å se hva som gikk galt i den saken. Vi må se på riksadvokatembetets egen rolle. Tiltalespørsmålet har aldri vært til behandling ved vårt kontor, men det burde kanskje vært reist spørsmål om vi burde fulgt opp dette, sier Busch. (©NTB)