Samlet inn for lite - kan få millionbøter

Tre selskaper i returordninger for elektronisk avfall har samlet inn for lite av enkelte typer avfall, slår Miljødirektoratet fast. De tre risikerer til sammen rundt 4 millioner kroner i bot.

Politikk

Direktoratet har sendt varsel om tvangsmulkt til selskapene Elruter, Eurovironment og RENAS – og mener de har spart penger på ikke å gjennomføre sine forpliktelser. Hvis ikke etterslepet minker i 2016, venter det bøter.En konsekvens av den manglende innsamlingen er at virksomhetene kan ha spart betydelige kostnader på bekostning av de to andre returselskapene, Elsirk og ERP Norway, som har hatt høyere kostnader, ifølge Miljødirektoratet.Direktoratet opplyser at det er kjent med at returselskapene har jobbet lenge med å etablere en form for samarbeid innenfor de rammene konkurranselovgivningen setter, men at forhandlingene har strandet.- Et samarbeid mellom returselskapene vil kunne gi den mest effektive løsningen, både for bransjen og samfunnet som helhet, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.De tre selskapene har fått frist til 15. februar med å kommentere varselet. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv