Skjebneuke for asylpartnerne på Stortinget

Onsdag får regjeringen trolig formell beskjed om hvordan FNs høykommissær for flyktninger vurderer norsk asylpraksis. Konklusjonen kan tvinge regjeringen til retrett.

Politikk

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) er beredt til å trosse FN, men stemningen på Stortinget er ikke like entydig. KrF-leder Knut Arild Hareide åpner for å tillegge FNs vurderinger avgjørende vekt.– Dersom den endelige konklusjonen til FNs høykommissær følger samme spor som kritikken organisasjonen allerede har fremmet i mediene, så må regjeringen sørge for at praksisen ved Storskog endres, fastslo han overfor NTB tidligere denne uka.Etter at russiske myndigheter ga beskjed til Utenriksdepartementet fredag kveld at de stopper asylreturene over Storskog i Finnmark av sikkerhetsmessige årsaker, vurderer Norge å sende asylsøkere tilbake til Russland med fly.– Nå må vi se på alternative muligheter for utsendelser, som for eksempel å fly asylsøkerne til Russland, sier utenriksminister Børge Brende (H) til NRK.Møter ListhaugFNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har i flere intervjuer slått fast at Russland ikke er et trygt land å bli returnert til.– Asylinstituttet fungerer ikke i Russland, det har store svakheter. Vi er ganske enkelt ikke enig i at man kan anse Russland som et trygt land for personer som trenger beskyttelse, sa UNHCRs europasjef Vincent Cochetel til NTB 15. januar.Utsendelser som begrunnes med at en asylsøker ikke har papirene i orden, bryter med FNs flyktningkonvensjon av 1951, framholdt han.Når Pia Prytz Phiri som leder UNHCRs virksomhet i Nord-Europa, onsdag formiddag møter innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til samtaler i Oslo, er det ventet en formell tilbakemelding langs de samme linjene.Kan bli endretDersom Listhaug får klar beskjed fra Prytz Phiri om at den norske praksisen bryter med internasjonale forpliktelser, øker presset mot regjeringen.Det er grunn til å vente at Venstre da vil følge i KrFs spor. SV og MDG har hele tiden ment at norsk praksis må endres, mens spørsmålet om hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil gjøre, er mer åpent.Kilder i partiene viser til at det ikke er noen automatikk i at norske regjeringer følger FNs linje. Samtidig erkjenner de at det er krevende framstå med større tillit til Listhaugs vurderinger enn FNs. Ikke minst fordi stortingsvedtaket som den omstridte instruksen av 24. november bygger på, klart uttrykker forutsetningen om at norsk praksis skal være i tråd med internasjonale forpliktelser.Bønn til SolbergOnsdag er for øvrig også siste frist for regjeringen til å svare på et skriftlig spørsmål fra Aps Helga Pedersen, som har bedt Sylvi Listhaug legge fram grunnlaget for forsikringene om at norsk praksis er innenfor rammene av internasjonale forpliktelser.Samtidig har samarbeidspartiene Venstre og KrF bedt statsminister Erna Solberg (H) engasjere seg direkte. Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande krever forsikringer om at ingen sendes tilbake til et tredjeland, hvor de ikke får den beskyttelsen de har behov for. De ber også om at instruksen av 24. november endres, slik at regjeringen ikke lenger skal kunne instruere det domstolslignende organet UNE.– Et ufravikelig prinsipp for KrF og Venstre har hele tiden vært at Norge skal overholde folkerettslige forpliktelser og flyktningkonvensjonen, skriver de to i brevet. (©NTB)