Solvik-Olsen tror på klimavennlig luftfart

En tredje rullebane på Gardermoen vil ikke nødvendigvis føre til økte klimautslipp fra luftfarten, mener samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Politikk

– Infrastrukturen som nå bygges ut vil primært benyttes av nullutslippsfartøy og nullutslippskjøretøy, inkludert fly, sa Solvik-Olsen i Stortingets spørretime onsdag.Han mener bruken av biodrivstoff på sikt vil redusere klimautslippene fra luftfarten, noe som ikke gjør det nødvendig å skrote planene om en tredje rullebane på Gardermoen.SVs Heikki Eidsvoll Holmås slo på sin side fast at biodrivstoff ikke er et tilstrekkelig virkemiddel for å redusere klimaavtrykket fra luftfarten. Han viser til at flyreiser står for over halvparten av den totale klimaeffekten av nordmenns reiser og mener regjeringen gjør for lite for å stimulere til alternative og mer miljøvennlige reisemåter, som lyntog. (©NTB)