Største tømmerhogst på 25 år

Norske skogeiere får stadig mindre betalt, men samtidig viser de foreløpige tallene for 2015 at det ikke har vært hogd så mye tømmer i Norge siden slutten av 1980-tallet.

Skogeierne solgte i underkant av 10,2 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2015, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er nesten 390.000 kubikkmeter mer enn året før.Samtidig fikk skogeierne i gjennomsnitt 15 kroner mindre per kubikkmeter tømmer enn for ett år siden.Tre firedeler av hogsten i 2015 var gran, mens furutømmer utgjorde nesten hele av den gjenværende firedelen.Eksporten av tømmer økte med 40 prosent til totalt 4 millioner kubikkmeter. Hele 70 prosent gikk til Sverige og 26 prosent til Tyskland. (©NTB)