Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har samlet resultatene fra PISA-undersøkelsen i 2012, som måler elevers kunnskapsnivå.Rapporten viser at mer enn én av fire 15-åringer fra OECD-land manglet grunnleggende kunnskaper innenfor lesing, matematikk og naturfag.I Norge lå 22,3 prosent av landets 15-åringer under det OECD mener er grunnleggende nivå i matematikk. Det er en økning på 1,5 prosentpoeng siden 2006, men tallet er lavere enn gjennomsnittet for andre OECD-land.Også når det gjelder lesing og naturfag ligger antall skolesvake 15-åringer under gjennomsnittet. 16,2 prosent av elevene ligger under grunnleggende nivå i lesing, og 19,6 prosent er under grunnleggende nivå i naturfag. OECD-gjennomsnittet ligger på henholdsvis 18 og 17,8 prosent.I en rapport om norsk økonomi fra midten av januar anbefalte OECD Norge om å styrke etter- og videreutdanningen for lærere. OECD består av 34 medlemsland inkludert Norge. (©NTB)