Ap venter klimastempel på NTP-innspillene

Arbeiderpartiet forventer at transportetatene tar inn over seg klimautfordringen når de mandag legger fram sine innspill til neste nasjonale transportplan.

Trafikk på E18. NTB Scanpix / NTB Scanpix
Politikk
Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor får klar beskjed fra Arbeiderpartiet. Partiet venter at transportetatene pluss Avinor kommer med konkrete planer for hvordan klimaforliket i Stortinget skal følges opp, sett i lys av klimaavtalen fra Paris.– Det er ambisiøse mål. Hvordan skal det være mulig å legge til rette for at vi tar all vekst i persontrafikk i og rundt de store byene med kollektivtrafikk, at folk sykler mer og går mer? Det må etatene svare på, sier transportpolitisk talsmann Eirik Sivertsen til NTB.Forventer intercity-satsingI fjor gikk flertallet i transportkomiteen inn for at det settes klare mål for hvor store utslippene fra transportsektoren skal være framover. Stortinget ønsket at klimamålene for 2020 og 2030 skal være førende i nasjonal transportplan (NTP).Det blir avgjørende å holde timeplanen for intercity-satsingen på Østlandet, påpeker Sivertsen. Han forventer en klar prioritering av jernbanesatsingen når Jernbaneverket legger fram sine vurderinger mandag.– Det er store beløp, og det vil binde opp store investeringer for jernbanen, men sett i lys av klimamålene: Jo lenger vi venter, jo tøffere grep må vi ta, sier han.Fremtidige behovSamtidig må nasjonal transportplan ta høyde for utbygging av vei i distriktene slik at viktig infrastruktur kan sikres og legge til rette for fremtidens verdiskaping, påpeker Ap-representanten, som er første nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen.Han frykter at beregninger av hva som er «samfunnsøkonomisk nytte» ikke tar opp i seg hvilke behov vi får i fremtiden og at distrikter kan bli lidende.– Et eksempel er laks, som utgjør store inntekter for landet. Mye av laksen fraktes i trailer. Og jeg kan ikke komme på én lakseproduksjon som ikke starter ferden på en fylkesvei. Vi må gjøre mer for å ta igjen etterslepet, sier Sivertsen.– Hvis vi skal ta regjeringen på alvor om en fem-seksdobling av eksportinntekter fra havbruksressurser mot 2050, da må vi investere i infrastruktur for å gjøre det mulig, sier han.Transportetatene pluss Avinor legger mandag fram sine innspill til NTP for perioden 2018-2029. Deretter følger høringsrunde, før Stortinget skal behandle planen neste vår.